top of page

Audyt

Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)), jest rozumiany jako działalność niezależna, obiektywnie zapewniająca i doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, systemu kontroli i governance (ład organizacyjny). 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiła znaczna ewolucja w zadaniach audytu.
Z funkcji typowo kontrolnych audyt przekształcił się w działania wspierające funkcjonowanie organizacji zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Obecna era zawirowań, ryzyk związanych z erą cyfryzacji, nowych restrykcyjnych wymagań regulacyjnych, ostrzejszej walki konkurencyjnej stwarza znacznie większe możliwości do wykorzystania usług audytu.  

Nasze usługi to m.in.:

 • audyt systemów zarządzania wg ISO 9001, 14001, 45001, 26000, etc.;

 • audyt efektywnościowy;

 • audyt organizacyjny;

 • audyt dostawców m.in. ISAE 3402, SSAE18, SOC 1, 2, 3;

 • audyt systemów compliance i antykorupcyjnych m.in. zgodnie z ISO 19600 oraz 37001;

 • audyt IT;

 • audyt bezpieczeństwa informacji;

 • audyt cyberbezpieczeństwa;

 • audyt ciągłości działania;

 • audyt ochrony danych osobowych (RODO);

 • audyt prawny;

 • audyt obszaru kadr i HR;

 • audyt inwestorski (due dilligance);

 • audyt projektów;

 • audyt śledczy;

 • ocena funkcji audytu wewnętrznego;

 • doradztwo w budowie i doskonaleniu funkcji audytu wewnętrznego.

bottom of page