top of page

Bezpieczeństwo i odporność organizacyjna

 

Ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym cyberzagrożenia stanowią obecnie jedno z trzech najwyżej ocenianych ryzyk dla organizacji i Państw na poziomie globalnym. W XXI wieku, kiedy aktywa informacyjne oraz technologie informacyjne stanowią podstawę funkcjonowania oraz kluczowy element zarządzania, a zagrożenia z nimi związane stale rosną niezbędne jest stworzenie, utrzymywanie, doskonalenie oraz ocena Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony przed cyberzagrożeniami. Jak wskazują doświadczenia wielu organizacji, które zostały dotknięte incydentami sama prewencja, ochrona nie jest wystarczająca. Każda organizacja musi posiadać sprawdzone i skuteczne mechanizmy ciągłości działania, zintegrowane procesy ładu organizacyjnego, ryzyka oraz zgodności, aby powstał skuteczny system zapewnienia odporności organizacji na wielowymiarowe i wielowektorowe zagrożenia.

Projektujemy, dostarczamy, doskonalimy, oceniamy oraz testujemy wszystkie obszary bezpieczeństwa oraz odporności organizacji. Analizujemy i dobieramy odpowiednie środki organizacyjne i technologiczne, adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk, potrzeb, kontekstu oraz budżetu każdej organizacji. Pomagamy zbudować i podnosić dojrzałość kultury bezpieczeństwa w każdym aspekcie działania organizacji oraz wśród jej pracowników oraz kontrahentów. Integrujemy procesy i systemy organizacji, aby były wydajniejsze oraz skuteczniej przeciwdziałały oraz eliminowały zagrożenia. Przygotowujemy organizacje na wystąpienie incydentów oraz sytuacji kryzysowych oraz pomagamy zarządzać w krytycznych momentach takich zdarzeń. Zapewniamy wsparcie dla komunikacji kryzysowej oraz odpowiednie mechanizmy mitygujące.  

Nasze usługi to m.in.:

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;

- wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw;

- wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ciągłością działania;

- wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania kryzysowego;

- wdrażanie i doskonalenie systemów cyberbezpieczeństwa, w tym w obszarze wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC);

- budowanie i doskonalenie zintegrowanych systemów odporności organizacji;

- doradztwo w obszarze cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń technicznych;

- budowanie, doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO);

- budowanie programów świadomości bezpieczeństwa;

- szkolenia i programy treningowe.

bottom of page