top of page

Eryk Trybulski

Menedżer z doświadczeniem w realizacji usług związanych z bezpieczeństwem informacji m.in. w obszarze bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji i administracji publicznej. Obecnie odpowiedzialny za opracowanie strategii i wdrożenie wieloletniego programu cyberbezpieczeństwa, a także za wyznaczanie i wdrażanie standardów rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo kilkudziesięciu systemom IT w sektorze ochrony zdrowia.


Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, a także certyfikowany audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, a także posiadacz certyfikatu z obszaru zarządzania projektami Prince 2 Practitioner.


Od ponad 20 lat związany ze świadczeniem usług IT – pełniący role od programisty do Dyrektora ds. Bezpieczeństwa, poprzez projektanta, analityka, architekta IT – w projektach doradczych i wdrożeniowych dla największych firm. Prelegent na branżowych konferencjach i autor artykułów prasowych szerzący wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji.

Właściciel firmy konsultingowej skupiającej doświadczonych menedżerów w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz profesjonalnych usług szkoleniowych, a także nowoczesnych technologii.

bottom of page