top of page

IT GRC

 

W obecnym szybkozmiennym i dynamicznym środowisku zewnętrznym oraz potrzebie dopasowania działania każdej organizacji do zachodzących zmian manualne działania zarządzania GRC (Governance, Risk, Compliance), z wykorzystaniem standardowych pakietów biurowych stwarzają bardzo wiele problemów tj.:

- błędy w przetwarzaniu danych;

- nieefektywność organizacyjna;

- wysokie koszty osobowe;

- brak bieżącej informacji zarządczej o poziomie ryzyka i zgodności.

Pomagamy i wspieramy organizacje w wyborze, ocenie, przygotowaniu i wdrożeniu narzędzi wspierających procesy GRC. Oferujemy nadzór audytowy nad projektem wdrożenia.

bottom of page