top of page

Mariusz Sujka

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) z uprawnieniami do przeprowadzania ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego (QVAL) z aplikacją kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli.

Specjalizuje się w tematyce wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego, procesami oraz projektami, a także przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.

Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej oraz współpracował z Radą ds. standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Absolwent prawa, ukończył m.in. studia podyplomowe w zakresie psychologii przywództwa, coachingu oraz trenera biznesu.

Posiada ponad dwudziestoletnie, praktyczne doświadczenie i umiejętności w obszarze audytu i kontroli oraz zarządzania zespołami zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym.

Przeprowadził kilkadziesiąt projektów z zakresu audytu i kontroli w obszarach usprawniania procesów organizacyjnych, finansów, udzielania zamówień publicznych, bezpieczństwa informacji, ochrony zasobów, zarządzania kadrami, audytu wewnętrznego.

Doświadczony manadżer, trener szkoleniowy oraz coach z akredytacją Izby Coachingu. 

Posiada certyfikat Jonah TOC z zakresu zarządzania ograniczeniami.

Obszary współpracy:

 • wdrażanie i ocena rozwiązań dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządczej (COSO) 

 • wdrażanie i ocena zarządzania ryzykiem (ISO 31000, COSO ERM),

 • tworzenie i ocena rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji (ISO 37001), 

 • wdrażanie metodyk i ocena rozwiązań dotyczących audytu wewnętrznego (IPPF),

 • badanie kultury organizacji i środowiska kontroli,

 • wdrażanie strategii w oparciu o Balance Score Card,

 • analiza i usprawnianie procesów organizacyjnych,

 • zarządzanie projektami audytowymi i kontrolnymi,

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),

 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

 • usprawnianie komunikacji wewnętrznej i rozwiązywanie konfliktów w organizacji,

 • usprawnianie zarządzania zespołami,

 • coaching kadry menadżerskiej oraz zespołowy.

bottom of page