top of page

Rafał Urbaniak

Menedżer z doświadczeniem w obszarze kontroli i audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu systemów zapobiegania nadużyciom oraz polityk antykorupcyjnych, których skuteczność była z sukcesem weryfikowana przez instytucje zewnętrzne, w tym organy UE. 


Wieloletni członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, a także certyfikowany audytor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001. Posiadacz certyfikatów z obszaru zarządzania projektami (Prince 2), zarządzania zgodnością (Approved Compliance Officer, Approved  Compliance Expert) oraz audytu (CGAP).


Posiada wykształcenie prawnicze, od ponad 10 lat związany jest z kontrolą i audytem wewnętrznym, piastując wysokie stanowiska menedżerskie w tym obszarze. 

Prelegent na branżowych konferencjach i współautor artykułów prasowych z dziedziny audytu.

bottom of page