top of page

Ryzyko strony trzeciej

 

Ryzyka strony trzeciej i łańcuchów dostaw technologii zarówno w obszarze compliance, bezpieczeństwa, prywatności i zapewnienia ciągłości działania jest jednym z dynamicznie rosnących globalnych ryzyk. Jednocześnie wymagania prawne stawiane podmiotom zarówno w obszarze zapewnienia, iż dostawcy, partnerzy, podmioty powiązane spełniają odpowiednie wymogi i rygory jest wyzwaniem wielu organizacji. Jednocześnie incydenty cyberbezpieczeństwo, wycieku danych osobowych, czy skandale compliance, do których doszło w podmiotach trzecich lub w całym łańcuchu dostaw wskazują, iż obszar ten powinien być odpowiednio monitorowany. Wiele organizacji nie posiada odpowiednich zasobów i kompetencji do realizacji takiego monitoringu.

 

Nasze usługi wychodząc naprzeciw potrzebom klientów realizowane są w kilku modelach:

  • projektowanie systemów zarządzania ryzykiem strony trzeciej i łańcucha dostaw;

  • doradztwo dla działów wewnętrznych realizujących monitoring stron trzecich i łańcuchów dostaw;

  • doradztwo przy wyborze narzędzi GRC do wsparcia procesów zarządzania ryzykiem strony trzeciej i łańcucha dostaw; 

  • pełny outsourcing i obsługa procesów zarządzania ryzykiem strony trzeciej i łańcucha dostaw; 

  • szkolenia w obszarze zarządzania ryzykiem strony trzeciej i łańcucha dostaw.

bottom of page