top of page

Edukacja i szkolenia

Rozwój Liderów

 

To ludzie tworzą sukces organizacji, a Liderzy to Ci, którzy podejmują wyzwanie odpowiedzialności oraz wytrwałości w przewodzeniu pozostałym. Bez odpowiednich ludzi oraz stałego ich rozwoju i wsparcia realizacja zaplanowanych celów może być obarczona znacznym ryzykiem porażki.

Proponowany przez nas program doskonalenia kompetencji oparty jest na uważnym zaangażowaniu i pozwala na utrzymywaniu stanu samoświadomości oraz nieustannego trybu nauki również po jego zakończeniu. Nasz program realizowany jest w następujących etapach: identyfikacji potrzeb, silnych i słabych stron uczestników, wyznaczenia ambitnych celów nauki, przygotowania indywidualnych planów uzupełnienia wymaganych kompetencji, eksperymentowania, praktycznego wykorzystywanie nabytych umiejętności oraz podsumowania i ewaluacji osiągniętych postępów.

 

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice, zajęcia indywidualne, coaching oraz mentoring.

Nasze usługi to m.in.:

- programy edukacyjne;

- szkolenia, warsztaty;

- coaching, mentoring.

Więcej o naszej Akademii znajdziesz na stronie: www.akademiaITGRC.pl

bottom of page