top of page

Technologiczny due diligence

 

Obniżamy ryzyko inwestycyjne poprzez dostarczenie eksperckiej analizy oraz informacji o ocenianych podmiotach i ich rozwiązaniach technologicznych. Weryfikujemy ich dojrzałość, skalowalność oraz zaimplementowane systemy i procesy bezpieczeństwa, zgodności, ochrony danych osobowych oraz odporności. Dostarczamy kompleksowych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Zapewniamy ustrukturyzowaną i kompleksową analizę technologiczną firm zajmujących się technologią produktów i firm korzystających z oprogramowania. Dokonujemy oceny pozycji inwestycyjnej z uwzględnieniem wartościowania technologii i przewagi strategicznej.

Nasze doświadczenie obejmuje ocenę wielu startupów i firm technologicznych.

W zależności od potrzeb klienta, jego budżetu oraz poziomu ryzyka stosujemy trzy modele oceny:

 • samoocenę klienta z niezależną walidacją przez naszych ekspertów;

 • audyt technologiczny;

 • pogłębiony audyt technologiczny z pełną analizą technologiczną stosowanych rozwiązań (deep-tech analysis).

Metody świadczenia usług:

 • Obsługa inwestorów to nasz priorytet. 

 • Ulepszamy oprogramowanie i architekturę produktu.

 • Pomagamy przyszłemu udziałowcowi ulepszyć oprogramowanie.

 • Pomagamy przyszłemu udziałowcowi w sformułowaniu wymagań strategicznych i technologicznych wobec nabywanej spółki

 • Potrafimy rozmawiać z liderami technologicznymi ich językiem

 • Zamierzamy dzielić się naszymi doświadczeniami z przyszłymi inwestorami .

 • Realizujemy nasze projekty, w taki sposób aby nie zaburzyć skuteczności operacyjnej spółki.

 • Ograniczamy ryzyka technologiczne, bezpieczeństwa i zgodności, tak, aby zapewnić komplementarność procesu oceny inwestycji.

 • Działamy zwinnie i uważamy, że kluczem do dobrej współpracy jest otwarta, bezpośrednia i szybka komunikacja w trakcie całego procesu oceny.

bottom of page