top of page

Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie wiedzą

 

Wysoka wydajność operacyjna w XX i XXI stała się jedną z przewag konkurencyjnych organizacji, jak również celem nowoczesnej administracji publicznej. Integracja systemów i procesów, ich usprawnianie, eliminacja wąskich gardeł, ograniczenie barier biurokratycznych, ograniczenia kosztów, dobór odpowiednich zasobów oraz narzędzi to wyzwanie każdego Lidera. Procesy wdrażania zmian, restrukturyzacji i re-engineeringu oraz ich późniejsze utrzymanie i utrwalenie w kulturze organizacji stanowią przeszkodę osiągnięcia zamierzonych rezultatów, celów oraz sukcesów. 

Dostarczamy wsparcia dla managerów organizacji w analizie procesowej, integracji systemowej, procesach identyfikacji i eliminacji luk, wąskich gardeł, nieefektywności. Oceniamy potencjał ludzki oraz narzędzia i technologie. Doradzamy 
i przeprowadzamy organizacje przez trudne procesy transformacyjne, jak również towarzyszymy w trakcie utrwalania zmian oraz ich zespolenia z kulturą organizacji. 

 

Projektujemy, budujemy i wdrażamy skuteczne i efektywne systemy, procesy, mechanizmy ich oceny i pomiaru oraz zapewniamy sposoby ich ciągłego doskonalenia.

 

Nasze usługi to m.in.:

- definiowanie celów;

- wdrażanie i doskonalenie zarządzania przez cele;

- wdrażanie i doskonalenie zintegrowanego GRC (governance, risk, compliance);

- wdrażanie i doskonalenie zarządzania procesowego;

- optymalizacja procesów;

- wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli zarządczej;

- wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli wewnętrznej m.in. wg COSO;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, zarządzania BHP wg ISO 45001, odpowiedzialności społecznej biznesu ISO 26000;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ryzykiem, w tym m.in. zgodnie z COSO ERM, ISO 31000, FERMA;

- wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania projektowego.

Zarządzanie wiedzą to obecnie jeden z kluczowych procesów każdej nowoczesnej organizacji. Pozwala właściwie i całościowo zorganizować proces pozyskiwania, utrzymywania oraz przekazywania wiedzy, m.in. informacji, zadań, danych i dokumentów, pomiędzy pracownikami. Proces zamienia aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny. Prawidłowe stosowanie tego procesu zwiększa skuteczność realizowanych zadań służbowych. Łączy bowiem ze sobą tych ludzi, którzy posiadają wiedzę z tymi, którzy jej potrzebują. Proces zarządzania wiedzą ma charakter kompleksowy, kreuje sieć powiązań i interakcji.

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice oraz zajęcia indywidualne z różnych obszarów organizacji np. zarządzanie, komunikacja, bezpieczeństwo oraz IT.

Jednocześnie projektujemy rozwiązania i procesy pozwalające wykorzystać, utrzymać oraz stale zwiększać efektywność wykorzystania wiedzy w organizacji. 

Nasze usługi to m.in.:

- wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania wiedzą;

- szkolenia, warsztaty;

- coaching, mentoring.

bottom of page