top of page

BW ADVISORY

Eksperci w GRC & IT GRC oraz audycie

Dostarczamy wiedzę, profesjonalne, wsparcie, szyte na miarę rozwiązania w zakresie Governance, Risk, Compliance & Audit.

 

Obszary działania

Zarządzanie strategiczne

Wsparcie i doradztwo przy tworzeniu i implementacji strategii.

Zarządzanie operacyjne

 

Doskonalenie i zwiększanie efektywności operacyjnej.

Compliance i ochrona prawna

 

Wsparcie w budowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania compliance.

Audyt

 

Niezależna, profesjonalna ocena funkcjonowania obszarów i firm.

Edukacja i szkolenia

 

Podnoszenie kompetencji Liderów i Zespołów.

Akademia IT GRC

 

Certyfikowane szkolenia, wielowywarowa edukacja z zakresu szerokorozumianego IT i cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i odporność

 

Budowa, implementacja i doskonalenie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

IT GRC

 

Zintegrowane rozwiązanie technologiczne wspierające GRC.

Nowe technologie

 

Wdrażanie, ocena, doskonalenie obszaru technologicznego.

Usługi typu virtual

 

Wirtualny CISO, IOD, Compliance Officer, Risk Officer, Audytor, Manager ryzyka strony trzeciej i łańcucha dostaw.

Ryzyko strony trzeciej

 

Outsourcing i wsparcie zarządzania ryzykiem strony trzeciej i łańcucha dostaw.

Technologiczny due diligence

 

Ocena technologiczna podmiotów w ramach due diligence dla firm inwestycyjnych: PE, VC.

Audyt wewnętrzny

 

Wsparcie i transformacja funkcji audytu wewnętrznego.

obszary dzialania

NASZA MISJA

Przez naszą wiedzę do Twojej wartości

Nasza misja

KONTAKT

NASZ ADRES

BW Advisory sp. z o.o.

ul.  Boczańska 25

03-156 Warszawa 

NIP: 5252818352

Email: biuro@itgrc.pl
 

Tel:  

+48 604 559 818

+48 603 692 276

Kontakt

BW ADVISORY Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „ZEA - ‘Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich’, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich

Bez tytułu.jpg
bottom of page