top of page

Zarządzanie strategiczne

 

Budowa i przetrwanie skutecznej organizacji, działającej w zmiennym i burzliwym środowisku wymaga od mądrego Lidera zastosowania idealnie dopasowanego i realizowanego procesu zarządzania strategicznego oraz budowy dojrzałych struktur ładu i kultury organizacyjnej. Jednocześnie kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Dlaczego robimy to co robimy? Jak to robimy? Czemu właśnie tak to robimy? Jakie są nasze wartości? 

Należy stale pamiętać, iż planowanie to coś więcej niż tworzenie planu. W rzeczywistości planowanie jest ciągłym i dynamicznym procesem. Im bardziej zmienne środowisko, tym większe znaczenie planowania.

Wspieramy Liderów w procesach definiowania kluczowych aspektów i punktów decyzyjnych zarządzania strategicznego. Towarzyszymy, doradzamy w budowie, implementacji poszczególnych etapów planowania strategicznego, jak również zapewniamy jego dopasowanie, elastyczność do zmiennych i nieprzewidywalnych warunków otoczenia organizacji. 

Nasze usługi to m.in.:

- doradztwo strategiczne;

- definiowanie strategii;

- definiowanie procesów strategicznych;

- definiowanie ładu korporacyjnego / organizacyjnego;

- przeobrażanie organizacji i wdrażanie długotrwałych zmian.

bottom of page