top of page

Compliance i ochrona prawna

Idea zapewnienia zgodności (compliance) narodziła się w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych po ujawnieniu wielomilionowych nadużyć i przestępstw. Funkcja compliance jest istotną częścią systemu kontroli wewnętrznej lub zarządczej w organizacji. Nadrzędnym celem  zarządzania zgodnością jest zapobieganie zmaterializowania się ryzyka naruszenia prawa lub regulacji, które mógłby skutkować sankcjami wymierzonymi w organizację, jej kierownictwo, co skutkowałoby stratami finansowymi, utratą reputacji oraz konsekwencjami służbowymi i/lub karnymi. System compliance (CMS) to holistyczny, zintegrowany z procesami organizacyjnymi mechanizm stałego monitorowania oraz przeciwdziałania materializacji ryzyka braku zgodności. Jednocześnie system posiada mechanizmy zarządzania incydentami zgodności oraz posiada mechanizmy korygujące i doskonalące. 

 

W ramach naszej działalności planujemy, organizujemy, budujemy, doskonalimy, szkolimy i doradzamy, a co najważniejsze zapewniamy poprawność oraz skuteczność mechanizmów ochrony i dochowanie należytej staranności przez najwyższe kierownictwo. Zaprojektowany przez nas system compliance uwzględnia zasady przestrzeganiem etyki prowadzonej działalności, tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwo informacji (w tym RODO), wykrywanie nadużyć, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządzanie konfliktem interesów, optymalizację działalności finansowej, HR,  itd.

Nasze usługi to m.in.:

  • wdrażanie i doskonalenie systemu compliance, w tym w oparciu o ISO 37301:2021 lub jej starszą wersję ISO 19600:2012;

  • wdrażanie i doskonalenie systemów antykorupcyjnych, w tym w oparciu o ISO 37001 oraz COSO Fraud Risk Management;

  • wdrażanie i doskonalenie systemów ocen partnerów w łańcuchu dostaw;

  • wdrażanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO);

  • doradztwo w obszarze compliance.

bottom of page