Compliance i ochrona prawna

Idea zapewnienia zgodności (compliance) narodziła się w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych po ujawnieniu wielomilionowych nadużyć i przestępstw. Funkcja compliance ta jest istotną częścią systemu kontroli zarządczej w organizacji. Nadrzędnym celem  zarządzania zgodnością jest zapobieganie zmaterializowania się ryzyka naruszenia prawa lub regulacji, które mógłby skutkować sankcjami wymierzonymi w organizację, jej kierownictwo, co skutkowałoby stratami finansowymi, utratą reputacji oraz konsekwencjami służbowymi i karnymi. System compliance to holistyczny, zintegrowany z procesami organizacyjnymi mechanizm stałego monitorowania oraz przeciwdziałania materializacji ryzyka braku zgodności. Jednocześnie system posiada mechanizmy zarządzania incydentami zgodności oraz posiada mechanizmy korygujące i doskonalące. 

 

W ramach naszej działalności budujemy, doskonalimy, szkolimy i doradzamy, a co najważniejsze zapewniamy poprawność oraz skuteczność mechanizmów ochrony i dochowanie należytej staranności przez najwyższe kierownictwo. Tak zaprojektowany system dba o przestrzeganiem etyki w prowadzonej działalności, tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwo informacji, w tym RODO, wykrywanie nadużyć, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządza konfliktem interesów, działalności finansowej, HR,  itd.

Nasze usługi to m.in.:

- wdrażanie i doskonalenie systemu compliance, w tym w oparciu o ISO 19600;

- wdrażanie i doskonalenie systemów antykorupcyjnych, w tym w oparciu o ISO 37001 oraz COSO Fraud Risk Management;

- wdrażanie i doskonalenie systemów ocen partnerów w łańcuchu dostaw;

- wdrażanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO);

- doradztwo w obszarze compliance.

© 2020 BW ADVISORY