top of page

Audyt wewnętrzny

W obliczu ciągłych zmian w otoczeniu biznesowym, organizacje stoją przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością i efektywnością operacyjną. Wsparcie i transformacja funkcji audytu wewnętrznego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że przedsiębiorstwa mogą skutecznie reagować na te wyzwania, utrzymując jednocześnie wysoką jakość i standardy zarządzania. Nasze usługi są zaprojektowane, aby wspierać organizacje na każdym etapie tego procesu, począwszy od oceny luk w stosowanych praktykach, aż po implementację zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. Oferujemy kompleksowe podejście, obejmujące pięć głównych obszarów:

  1. Ocena luki i transformacja do nowych standardów IIA: Nasze usługi pomagają w identyfikacji obszarów wymagających udoskonalenia, aby spełnić aktualne i przyszłe wymogi standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), zapewniając, że funkcje audytu wewnętrznego są przygotowane na wyzwania nowoczesnego środowiska biznesowego.

  2. Doradztwo: Oferujemy szeroki zakres usług doradczych, w tym doradztwo strategiczne, optymalizację procesów audytowych z wykorzystaniem metod zwinnych, ocenę dojrzałości funkcji audytu, wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym oraz IT, co pozwala na kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem.

  3. Ocena jakości audytu wewnętrznego: Przeprowadzamy kompleksowe oceny, projektujemy programy zapewnienia jakości oraz wspieramy organizacje w samodzielnej ocenie swoich funkcji audytu z niezależną walidacją, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia i utrzymania wysokich standardów audytu wewnętrznego.

  4. Budowanie kompetencji funkcji audytu wewnętrznego: Poprzez diagnozę potrzeb, opracowywanie indywidualnych planów rozwoju, szkolenia, warsztaty, naukę w trakcie prowadzenia audytu oraz mentoring, wspieramy rozwój zarówno indywidualnych audytorów, jak i całych zespołów, aby mogli oni skutecznie sprostać współczesnym wyzwaniom biznesowym.

  5. Transformacja cyfrowa: Doradzamy w wyborze i implementacji narzędzi GRC (Governance, Risk Management, and Compliance), a także we wdrożeniu monitoringu i audytu ciągłego, co umożliwia organizacjom skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie ryzykiem oraz zgodnością na poziomie operacyjnym.

 

Nasze usługi są dostosowane do specyficznych potrzeb każdej organizacji, z myślą o zapewnieniu, że funkcje audytu wewnętrznego nie tylko spełniają bieżące wymogi, ale są także przystosowane do przyszłych wyzwań. Poprzez bliską współpracę z naszymi klientami, dążymy do budowania trwałej wartości i wspierania ciągłego rozwoju ich funkcji audytu wewnętrznego.

bottom of page