top of page

Wykonywanie audytów ESG, audytów środowiskowych; EMAS, ISO45000. Zapewniamy audyt i doradztwo branżowe w zakresie ram raportowania, takich jak Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines, TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i GHG Protocol. Audyty CSR.

bottom of page