top of page

O nas

Firma BW Advisory powstała z własnej inicjatywy, dwóch doświadczonych, certyfikowanych audytorów oraz managerów: Piotra i Sebastiana. Przez kilkanaście lat, z sukcesem realizowaliśmy skomplikowane projekty w kluczowych instytucjach sektora prywatnego i publicznego. Obszarami naszej działalności były zagadnienia szeroko rozumianego audytu wewnętrznego, audytu IT, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, ciągłości działania i zabezpieczenia fizycznego. Jednocześnie pasja dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą skierowała  nas w kierunku edukacji, prowadzenia wykładów, szkoleń oraz warsztatów. Dzielenie się wiedzą jest z nami niezmiennie od ponad 15 lat. 

Zaangażowaliśmy się również w projekty edukacyjne. Jesteśmy  członkami Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu. Dostarczamy wiedzę wiedzę na temat nowych technologii, m.in. AI, VR, blockchain. 

Każdy z nas jest ekspertem, posiadając i utrzymując jedne z najwyższych kwalifikacji. Poparte są one międzynarodowymi certyfikatami. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi mamy  unikalne i wyróżniające doświadczenie m.in.:

- pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

- pracy w Narodowym Banku Polskim;

- szkoleń dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

- audytów Europejskiego Banku Centralnego;

- wdrażania procedur IT i bezpieczeństwa zgodnie ze standardem ISRS (stosowanym do instalacji najwyższego ryzyka tj. elektrownie jądrowe);

- wdrażania procedur obsługi, IT i bezpieczeństwa dla statku powietrznego Boening 787 Dreamliner.

Swoich klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania skutecznego i bezpiecznego biznesu, wartości i ładu organizacyjnego.

Misja

Przez naszą wiedzę do Twojej wartości. 

Nasze wartości

jakość, profesjonalizm, szczerość, etyka, zaufanie

Nasze kompetencje

 

Nasz Zespół posiada unikalne doświadczenie zawodowe, a wiedza, umiejętności i kompetencje zostały poparte polskimi i międzynarodowymi kwalifikacjami, takimi jak:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)

 • CISM (Certified Information Security Manager)

 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)

 • CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 • CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny)

 • CCSA (Certyfikowany Praktyk Samooceny Kontroli)

 • CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego)

 • CRMA (Certyfikowany Praktyk Zapewniania Zarządzania Ryzykiem)

 • CSX (Cybersecurity Nexus)

 • ACO (Approved Compliance Officer) 

 • ACE (Approved Compliance Expert)

 • COSO Internal Control

 • Egzamin audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów 

 • Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation 

 • Audytora Wiodącego systemów: 9001 (jakość), 20000 (zarządzanie usługami), 22301 (ciągłość działania), 27001 (bezpieczeństwo informacji)

 • Audytora systemów ISO 28000 (bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw) 

 • Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania

 • Menedżera Bezpieczeństwa Informacji

 • ITIL Practitioner

 • PRINCE2 Practitioner. 

 • SOC-2

bottom of page