top of page

Usługi typu virtual

 

To specjalny typ usług, które pozwalają w modelu B2B pełnić przez naszą firmę usługi w zakresie bieżącej obsługi krytycznych procesów wspierających i doradczych. Obszary które obejmujemy usługami wirtualnymi to: audyt wewnętrzny, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, zarządzanie ryzkiem, , bezpieczeństwo IT, ciągłość działania, kontrola, compliance i inne – zdefiniowane przez Klientów.
Usługi typu „virtual” nie różnią się od usług specjalisty zatrudnionego na stałe, poza formą rozliczenia. Pełnimy funkcję wirtualnie równie skutecznie jak wewnętrzni pracownicy in-house. Bierzemy udział w spotkaniach, konferencjach, uczestniczymy w zespołach zadaniowych, współpracujemy w realizacji projektów i programów strategicznych, realizujemy role w oparciu o zwirtualizowane zasady informacji i komunikacji wewnętrznej. Zaleta usługi jest dzielenie się wiedzą, obecność wykwalifikowanych specjalistów i racjonalne koszty ich pozyskania. Usługi typu „virtual” pełnimy przy pomocy certyfikowanych międzynarodowo specjalistów.

Typy usług virtual:

  • CISO (Oficer bezpieczeństwa informacji);

  • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji;

  • Pełnomocnik ds. Zintegrowany Systemów Zarządzania;

  • IOD (Inspektor Ochrony Danych);

  • Compliance officer (manager/oficer ds. zgodności);

  • Risk officer (manager ds. ryzyka);

  • Manager ryzyka strony trzeciej i łańcucha dostaw.

  • Audytor wewnętrzny (zgodnie z art. 278 ustawy o finansach publicznych)

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO9001)

  • Koordynator kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych

bottom of page